Zəmanət:

Məhsulun təyinat üzrə təlimata uyğun düzgün istifadə olunması şərti ilə, zəmanət talonu məhsulun sahibinə zəmanətli xidmət hüququ verir (satış tarixindən 3 ay ərzində).

Zəmanət talonu istehsal nasazlığı səbəbindən sıradan cıxmış detalları pulsuz təmir edilməsi hüququ verir.

Zəmanət amortizator, mexanizim, təkər üçün tətbiq edilir.